Säkerhetsblad BADBALJA

                              Warning!

                    The bath is for adults.

        If the child is bathed so for extra safety.

   Never Never leave children without an adult!!

         Use only where there is a floor drain

Be careful to not drain hose pushed away when

                  you empty out the water

        The buyer has the sole responsibility of the tub is

                          used other than the manual.                    

------------------------------------------------------------------------                                   

                  Produktsäkerhetslagen

Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

Lagen gäller//

Lagen ställer krav på att alla varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet.

Lagen gäller inte//

Lagen gäller inte varor som enbart är avsedda för yrkeslivet. Även sakskador och miljöskador faller utanför denna lag. Förenklat kan sägas att lagen inte gäller om det finns speciallagstiftning för en viss produkt.

Säkerhetsinformation//

Företag ska lämna säkerhetsinformation som gör att du som konsument kan bedöma riskerna med varan eller tjänsten. Om riskerna är uppenbara behöver företaget inte lämna information.

Varningsinformation//

Ett företag som har sålt en farlig vara eller en farlig tjänst ska så fort som möjligt informera konsumenterna och tillsynsmyndigheten. Målet med informationen är att undvika skador. Informationen kan ske genom till exempel annonsering i tidningar och på internet eller genom ett direkt meddelande till kunderna


Produktsäkerhetsblad gällande Badbaljan ”VILLBADA”

Tillverkning:   Kina

Material:         Plast PP5

Användning:  Baljan är endast avsedd för vuxna, samt att den

                         ska stå på plant vattensäkrat underlag där golvbrunn finns.

BALJORNA ÄR TESTADE MOT KANDIDATLISTAN ENLIGT KEMIKALIEINSPEKTIONENS REGLER

och ägare till dessa testdokument är Sockerloppan AB.

                         

                         

RISKBEDÖMNING:

Köparen har eget ansvar om baljan används på annat sätt än  bruksanvisningen.


För att undvika att inte komma upp ur baljan efter bad:

Eftersom man sitter långt ner måste man vara säker på att

kunna orka dra sig upp ur baljan efter badet.

Är man svag i armar och knä, så ha någon person i närheten för att tillkalla hjälp

OM man inte orkar ta sig upp själv av någon anledning.

Dock blir man mycket lättare i vattnet och det hjälper till att lyfta kroppen. Om man

inte kommer upp när man håller händerna i framkanten, så kan man vända sig om

och sätta i knä och fot, samtidigt som man trycker sig upp med hjälp av kanterna.


För att undvika vattenskada:

Avloppet måste alltid stå vid golvbrunn, eller,

på en plats där det inte kan ske någon vattenskada då det KAN uppstå läckage vid slangen.

Slangen på utsidan kan skjutas i från sin koppling av första vattenkraften vid tömning och

då kan det svämma över på golvet OM det är lite stopp i er golvbrunn.

För att undvika detta, öppna sakta, eller sätt FÖRSIKTIGT dit en slangklämma,

då plasten inte tåler hårda åtspänningar.

Baljan har inget vvs inkopplat och därför finns inget översvämningsskydd.

Är avloppskopplingen inte fastskruvad ordentligt så kan det sippra ut vatten här.

OM det läcker från kopplingen så skruva om och skruva åt lite hårdare.


Risker vid användning utanför produktens säkerhetsinformation:


För att undvika vattenskada får baljan inte användas utan att golvbrunn finns.

För att undvika drunkningsolycka:

VILLBADA badbalja är avsedd för vuxna.

OM ni låter barn bada i den ansvarar VILLBADA EJ för olyckstillbud.

OM ni låter barn bada i den är ansvaret ERT. Lämna ALDRIG ALDRIG  barnet ensamt badandes i baljan. Gå aldrig ens iväg bara för att hämta något.

Var noga med vattnets temperatur för att undvika skållning.

Om ni har den i trädgården så låt den aldrig stå utan uppsikt för att undvika drunkningsolycka.

Man vet aldrig om barn passerar och blir sugna på att hoppa i. 


Handtagen:

Handtagen är avsedda att lyfta baljan UTAN vatten i.


Säkerhetsbladet är reviderat 2017-10-01