GDPR

  Ny dataskyddslag i EU from 2018-05-25

DU SOM KUND HAR RÄTT ATT BLI GLÖMD EFTER FULLFÖLJD AFFÄR.

Om du inte vill ligga kvar i mina kundregister efter köp så var vänlig

kontakta mig så löser vi detta.

Jag skickar aldrig ut reklam till dig.

Jag raderar dina uppgifter efter 1 år.


GDPR- General data protection regulation – DATASKYDDSLAGEN

som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

GDPR - Innebär att kunden har rätt att bli glömd och ersätter den gamla PUL.


Sockerloppan AB har utsett ägaren, Liza Grevblad, till personuppgiftsansvarig.


Sockerloppan AB driver idag e-handel med följande berörda samarbetsaktörer

Webbhotell där e-handel bedrivs är ONE.com. De har sin GDPR ansvarig.

De tar endast emot namn, adress, mail och telefon. Inga personnummer fylls i.

Inga banker eller betallösningar finns på sidan. Kunden betalar med sitt eget bankID.

Personuppgifterna för ordern ligger kvar endast i syfte med att kunna spåra vid en eventuell

reklamation eller annat klagomål.

INGA MAILADRESSER SPARAS FÖR ATT ANVÄNDS TILL DIREKTREKLAM.

Sockerloppan AB har aldrig, samt kommer aldrig att ta kontakt med kunder på deras mail för reklam.

Sockerloppan AB anlitar transportbolag för att köra ut kundernas paket.

Transportbolag som anlitas är DSV och DHL och de har sina egna företrädare för GDPR:

Sockerloppan AB har endast ett fåtal timanställd personal. Deras personuppgifter är raderade

från datorn och finns endast i pappersform för bokföringens skull. Pappersformen är inlåst.

Dock finns inskickade uppgifter till Skatteverket och de har sin egna GDPR ansvarig.

Sockerloppan AB har återförsäljare. Finns dock inga personuppgifter om någon specifik person.


Denna presentation av GDPR är skapad och reviderad av Liza Grevblad 2017-05-20

Eftersom detta är nytt  så måste den kompleteras och revideras efter hand.

Alla mina samarbetsparter är kontaktade för insyn i min hantering av GDPR.


Landskrona 2017-01-30

Liza Grevblad       

Ägare Sockerloppan AB, 556703-1967        

     Varning!

Badbaljan är för vuxna.

Får endast användas där golvbrunn finns!  Om barn badar i den

så gäller extra viktig säkerhetsföreskrift.

För att undvika drunkning, lämna aldrig barn ensamma

i badbaljan!